Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da ve Tebliğ’de Değişiklik

Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar’da ve Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin (2019/1) sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır.

Okumaya devam et