YILIN İLK ALTI AYINDA (OCAK 2021-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE) DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri aylık verileri,  yaklaşık bir ay gecikme ile TEBLİĞ olarak yayımlanmaktadır. Bu kapsamda Temmuz -2021 ayına ait veriler de 29.08.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Continue Reading