TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU’NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 11.02.2010 tarihli ve 139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 06.04.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 12.05.2022 tarihli ve 5554 Karar No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile bu defa  “Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan son değişiklik;

Continue Reading