Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar (Tebliğ-Uygulama Talimatı)

7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında 2020/7 sayılı Tebliğ, TCMB tarafından 07 Mart 2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğin amacı, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Bu Tebliğ bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar ile bu kuruluşlar tarafından finansal tüketiciye sunulan ürün veya hizmetleri kapsamaktadır.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında 2020/7 sayılı Tebliğ’in”Mevduat ve katılım fonu işlemleri” başlıklı 13’üncü maddesi, mevduat ve katılım fonundan yapılacak işlemleri düzenlenmiştir. Madde;

“Mevduat ve katılım fonu işlemleri

MADDE 13 – (1) Finansal tüketicilerin açtıkları mevduat ve katılım fonu hesaplarının açılış işlemlerinde katlanılan operasyonel süreçler ve hesapların işletimi, hesapların işletime hazır bulundurulması, saklama hizmeti verilmesi ve bilgi işlem sistemi yatırımları kapsamında ücret alınamaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu defa konuyla ilgili Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında 2020/7 sayılı Tebliğe ilişkin UYGULAMA TALİMATI, 04.08.2020 tarihinde TCMB tarafından yayımlanmıştır.

Uygulama Talimatının 10’uncu maddesi;

“10) Mevduat ve katılım fonu işlemleri

  1. Finansal tüketicilerin açtıkları mevduat ve katılım fonu hesaplarının açılış işlemlerinde katlanılan operasyonel süreçler ve hesapların işletimi, hesapların işletime hazır bulundurulması, saklama hizmeti verilmesi ve bilgi işlem sistemi yatırımları kapsamında ücret alınamaz.
  2. Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir. Yurt içi diğer şube, yurt dışı diğer şube ve nakit çekim ofisinden para çekme işlemleri ile rutin işlem saati veya iş günü dışında gerçekleştirilen para çekme işlemlerinden ücret tahsil edilebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında 2020/7 sayılı Tebliğ‘in 5’inci maddesi 3’üncü fıkrası “(3) Sözleşmeler kapsamında ücret alınabilecek her bir ürün veya hizmet için finansal tüketicinin onayının alınması zorunludur. Sözleşmede ücreti belirlenmiş olan ürün ve hizmetler haricinde bir ürün veya hizmetin kuruluşlar tarafından ücret karşılığı verilebilmesi için işlemin gerçekleştirildiği alanın yapısına uygun bir şekilde, finansal tüketiciye işlem öncesinde ücrete ilişkin bilgi verilmesi ve finansal tüketicinin onayının alınması gerekmektedir. Kuruluşlar tarafından finansal tüketicinin onayının alındığı ispat edilemediği takdirde, onay alınmamış sayılır.” hükmündedir.

TCMB, Uygulama Talimatı’yla, Tebliğin 13’üncü maddesindeki düzenlemeye ilave olarak “Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir…” açıklaması yapılmıştır.

TCMB Uygulama Talimatı’nın yürürlük tarihi 04 Ağustos 2020’dir

Bu çerçevede bazı bankalar, TCMB Uygulama Talimatı’nın 10’uncu maddesini dikkate alarak finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil etme uygulamasına geçmiştir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir