Kurum Kültürü ve Kurumsal Değerler

Piyasa Raporu web sitesinde 1 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Kurum, kuruluş, şirketlerin KÜLTÜRÜ; KURUMSAL DEĞERLER ile çalışanın kişisel değerlerinin uyuşmaması… Bir çalışma ortamında MUTLULUK ve HUZUR nasıl sağlanır?

Kültürkurum kültürü; değerkurumsal değerler kavramları ne anlama gelir?

Duyuş, düşünüş birliğini oluşturan, gelenek halini alan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümü KÜLTÜR olarak tanımlanmaktadır. KÜLTÜR; tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değeri sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine, egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.

Kurum kültürü ise bir kurumu, şirketi özlü şekilde tanımlayan; mensuplarını ortak bir değerde ve inançta birleştirip bütünleştiren; çalışanlar arasında aidiyet duygusu yaratan ve diğer kurumlardan/şirketlerden ayırt eden özellikler dizisi, olarak tanımlanır.

Her kurumun, şirketin bir birey gibi kendine özgü bir kimliği, kişiliği ve bir kültürü vardır. Kültürün temelini, ortak inanç ve değerler oluşturur.

DEĞER kavramının ne anlama geldiğine bakacak olursak: Değer, belirli bir davranışın ve varoluş amacının, kişisel ve toplumsal olarak karşıtlarına tercih edilmesinde kalıcı bir inanç olarak tanımlanır.

Değerlerin soyut kavramlar olmaktan çıkıp, hayata geçirilebilmesi gereklidir. Ancak bu şekilde değerler bir anlam ifade edebilir.

Değerler, davranışlarımızın yol göstericisi, belirleyicisidir. Davranışlarımızı yönetir ve çevremize uyum sağlama konusunda bize yardımcı olur.

KURUMSAL DEĞERLER de bir kurum, bir şirket için neyin iyi neyin kötü olduğunu, yönetimin neye önem verip neye önem vermediğini ve neyin olması neyin olmaması gerektiğini belirleyen temel inançlardır.

Devamı… Piyasa Raporu web sitesinde…

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir