Yatırım Teşvik İstatistikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 01.01.2001 – 31.03.2021 tarihleri arasında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri verileri 20 Nisan 2021 tarihi itibariyle yayınlanmıştır. Bu bilgilere Teşvik Belgesi Verileri 2001-2021  ve Yatırım Teşvik İstatistikleri adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Günümüzün rekabetçi ortamında gerek ülkeler ve  gerekse işletmeler; bilgiye, araştırma ve geliştirmeye önem veren, yenilikçi yapıya sahip olmak zorunda kalmışlardır. Ekonomisini bilgiye dayandırmayan, bilgi üretmeyen ülke ve işletmelerin gelişimlerini sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri mümkün değildir.

İstatistiki verilerin; bilimsel araştırmalar, iş dünyası ve kamu yönetimi açısından önemi büyüktür.

Bilimsel bir çalışmada, doğru sonuç elde edilmenin yolu  fazla sayıda veriyle çalışmaktan geçer. Zor olan, maliyetli ve zaman alan işlem, araştırılan  konu üzerindeki tüm verilerin toplanması işlemidir. Bunun yerine bazı verilerin derlenmesi, analizi ve raporlanması; örnekleme yöntemiyle daha süratle, daha düşük maliyet ve zamanla yapılabilir. Ancak verilerin bazı alt grupları için doğru ve güvenilir bilgiler isteniyorsa bunun için örnek sayısının geniş tutulması ve belki de tam sayım yapılması gerekmektedir.

Karar alıcıların çalışmalarına doğru yön vermede istatistik alt yapısının sağlıklı olması; derlenen istatistiklerde sürekliliğin sağlanması, belli bilgilerin belli aralıklarla kesintisiz olarak kullanıcılara sunulması en önemli unsurlardandır.

Üretilmekte olan istatistikleri doğru okuyabilmek, doğru yorumlayabilmek için her şeyden önce verilerin bilimsel yöntemlerle üretilmesinin yanında üretilen bilgiyi anlayabilmek, üretim süreçlerini ve gerektirdiği standartları bilmek, sonuçları yorumlayabilmek ve kıyaslama analizleri yapabilmek de bilgi üretebilmek kadar önemlidir.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından “Yatırım Teşvik Belgesi” konusunda 2001 yılından günümüze kadar derlenen veriler, tam sayım veya örnekleme yoluyla en doğru ve gerçekçi sonuçlara varılması yolunu yatırımcılara ve ilgililere sunmaktadır.

Geçmiş yıllara ve aylara ait Yatırım Teşvik Belgesi istatistiklerine ulaşmak, kullanıcılara ne sağlar?

Başta girişimciler, yatırımcılar, sanayiciler, ihracatçılar, ithalatçılar, odalar, birlikler, ekonomi yazarları ve konuyla ilgilenen resmi makamlara, özel sektör gerçek ve tüzel kişilerine farklı alanlarda bilgi vermekte, veriler üzerinden sonuçlar elde ederek raporlar çıkarılmasına, gelecek hakkında sağlıklı girişimlerde bulunulmasına imkân sağlamaktadır.

 • Yeni bir yatırım mı yapacaksınız?
 • 2001 yılından bu yana yerli ve yabancı yatırımcılar hangi alanlara yönelmektedir? Yatırımların seyri hangi yönde olmuştur?
 • Hangi bölge ve illerde, hangi tutarda sabit sermaye ile yatırım için talepte bulunulmaktadır?
 • Hangi illerde hangi yatırımlar daha çok talep görmektedir?
 • Yabancı sermaye hangi alanlarda, hangi bölgede, hangi büyüklükte yatırım yapmaktadır?
 • Yapacağımız yatırıma rakip olacak firmalar hangi büyüklükte yatırım yapma niyetindedirler?
 • Talep edilen makine ve teçhizat nelerdir?
 • Sektörlere yapılan yatırımlar, zaman içerisinde nasıl bir seyir izlemiştir?
 • Bölgeler arasında yıllar itibariyle yatırımlar ne yönde gelişme göstermiştir?
 • Hangi yatırımlar ne kadar istihdam gerektirmektedir?
 • Komple yeni yatırımlar mı, tevsi yatırımlar mı daha çok teşvik almaktadır?

İlgililerin benzeri sorulara aradıkları cevaplar, bu verilerden kolaylıkla çıkarılabilmektedir.

Verinin varlığı ve verinin güvenirliği günümüzde iş yapma imkanlarını kolaylaştırmaktadır. Önemli olan doğru, güvenilir bilginin, verinin bulunmasıdır; verinin gerçeği göstermesidir. Yatırım teşvikleri verileri ilgilenenlerin hizmetine sunulmuştur. Bu aşamadan sonra kişilere veya firmalara düşen görev, bundan sonra mevcut verilerle yüzlerce farklı değerlendirme yaparak kişiye/firmaya özgü doğru sektörde/alanda, doğru zamanda ve yerde yatırım yapma sonucuna varmaktır. Veriye dayanmadan yapılacak bir yatırımdan elde edilecek sonuç ile mevcut 20 yılı aşkın bir veri sistemini kullanarak yapılan yatırımdan elde edilen sonucun aynı düzeyde olmayacağı malumlarıdır. Artık burada maharet verilerden çok, verileri kullananlara verileri yorumlayanlara düşmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan bu istatistiki bilgilerden hareketle çıkarılacak sonuçlar; girişimciler/ yatırımcılar ve diğer ilgililer açısından yatırımların belirlenmesinde hammadde, pazar, finansman, ulusal ve uluslararası piyasaların durumu gibi diğer faktörlerin yanı sıra ön planda değerlendirilmesi gereken yol gösterici  hususlar olacaktır.

Kaynakça:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü web sitesi

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir