Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar (Tebliğ-Uygulama Talimatı)

7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında 2020/7 sayılı Tebliğ, TCMB tarafından 07 Mart 2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Okumaya devam et
1 62 63 64