Katlı Kur Uygulaması

“Katlı Kur” uygulaması; bir ekonomide, bir ülkede çeşitli mal ve hizmetlerin dış ticaretinde -ithalat ve ihracatında- farklı kurlar uygulanarak ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlanmasını hedefleyen işlemlerdir. Bu uygulama geçmişte daha çok kurların resmi makamlar tarafından belirlendiği Kambiyo Kontrol Sistemlerinin geçerli olduğu ülkelerde uygulanmıştır. Bu tür işlemler, ticarette genel dengeleri bozduğundan dünya çapında istenen bir uygulama değildir. Ancak ülkelerin zaman zaman geçmişte bu uygulamaya geçtikleri görülmektedir.

Okumaya devam et

İhracat Bedelinin Yüzde Ellisinin Tasarrufu Serbest Bırakılan Ülkelere Yapılan İhracatın Tutarı

(*Genel ticaret sistemi, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan tüm malları kapsamaktadır.  GTS’de ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır.)

Okumaya devam et
1 2 3 5