İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkelere Yapılan İhracatın Tutarı – 2023

İhracat Genelgesi’nde 2 Şubat 2024 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi esas alınarak 2023 yıllarında “İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan 31 Ülkeye Yapılan İhracatın Tutarı” tabloda gösterilmiştir.

İhracat Genelgesi’nde 2 Şubat 2024 tarihinde yapılan değişiklik 2023 yılında olsa idi bu kapsamdaki İHRACAT TUTARI ne olurdu? Hesaplaması ayrıca yapılmıştır.

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

Bilindiği üzere, ihracat bedelleri 32 sayılı Karara İlişkin 04.09.2018 tarihli ve 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3. maddesi birinci fıkrası uyarınca yurda getirilmektedir. Buna göre;

“İhracat bedellerinin yurda getirilmesi
MADDE 3 –(1) Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.”

16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedellerinin yurda getirilmesi” başlıklı 4. maddesi altıncı fıkrası aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Bu madde:
“(6) Ek:2’de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.” hükmünü taşımaktadır.

2023 yılında, İhracat Genelgesi’nin Ek:2’i kapsamında yer alan 31 ülkeye yapılan ihracatta, bedellerin yurda getirilmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmamakta idi. Bu çerçevede 2023 yıllarında yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat bedelleri toplam tutarı 23,16 milyar ABD doları bulmuştur.

2023 yılında ülkemizin gerçekleştirdiği ihracat tutarı 255,7 milyar ABD dolarıdır. Bu tutar içerisinde 31 ülkeye yapılan ihracat dikkate alındığında, ülkemizin yaptığı toplam ihracatın %9,06’sının bu kapsamda yapıldığı görülecektir.

“Eğer 2.2.2024 tarihinde yapılan değişiklik 2023 yılı için dikkate alınacak olursa, istisna tanınan  33 ülke bazında yapılan ihracat tutarı  ne olurdu?” sorusunun cevabı tabloda gösterilmiştir. İstisna tanınan  33 ülkeye göre gerçekleşen ihracat tutarı, 17,66 milyar ABD dolar olmuştur. Ve bu tutar toplam ihracatımız içerisinde %6,9’luk paya sahiptir.

SONUÇ olarak,

33 ülkeye istisna tanınması 2023 yılında olsaydı, daha yüksek tutarda ihracat bedelinin yurda getirilmesi söz konusu olacaktı. Yurda getirilmesi zorunlu olmayan tutar, %9,06’lardan %6,9’lara inecekti. 

Önceki yıllar için bloğumuzun “İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan 31 Ülkeye Yapılan İhracatın Tutarı 2018-2022” başlıklı yazısına bakınız…

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir