KKTC’ye Yapılan İhracatta, 5 Aralık 2022 Tarihinden İtibaren, İhracat Bedelinin Tahsilinde Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.11.2022 tarihli ve 1648361 sayılı yazısı üzerine TCMB tarafından, İhracat Genelge’sinin “Türk lirası ihracat” başlıklı 9’uncu maddesi ikinci fıkralarında değişiklik yapmıştır.

Daha önce ikinci fıkra;

“(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, ihracat bedeli birinci fıkrada belirtilen belgelerde döviz olarak gösterilmiş olsa dahi Türk lirası olarak kabul edilebilir.” hükmünde iken değişiklik sonrası fıkra;

“(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, GB’nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.” şeklini almıştır.

Söz konusu fıkranın yürüklük tarihi 5 Aralık 2022 tarihi olarak belirlenmiştir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir