İhracat Bedelinin Yüzde Ellisinin Tasarrufu Serbest Bırakılan Ülkelere Yapılan İhracatın Tutarı

(*Genel ticaret sistemi, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan tüm malları kapsamaktadır.  GTS’de ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır.)

Okumaya devam et