Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Yeni Tebliğ 23 Şubat 2023’de Yayımlandı. Eski Tebliğ’de Neler Vardı?

Resmi Gazete’nin 23.02.2023 tarihli nüshasında yeni KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ yayımlanmıştır. 18.11.2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan (Mülga) Tebliğ, yeni Tebliğ (2023/1) ile kolaylıkla mukayese yapılması amacıyla aşağıda belirtilmiştir.

Okumaya devam et