Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (2024/1)

Kıymet Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) 02.03.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ, 23.02.2023 tarihinde yayımlanan 2023/1 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapmıştır.

  • Yayımlanan 2024/1 sayılı Tebliğ;

“MADDE 1- 23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’in geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının son cümlelerinde yer alan “6 aya” ibareleri “2 yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/10/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

” hükümlerini içermektedir.

  • Düzenlenen madde hükmünün yeni hali:

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında 2023/1 sayılı Tebliğ’in ilgili Geçici 1. maddesinin değişiklik işlenmiş hali ilişiktedir. Kaldırılan düzenlemelerin üzeri koyu ve çizili, yeni hükümler ise koyu ve kırmızı olarak belirtilmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1-

 (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan ve Borsa Rafineri Listesinde yer almayan Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler tarafından Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 8 inci madde kapsamında faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvurulabilir. Başvuruda bulunmayanlar bu tarihten sonra rafinaj faaliyetinde bulunamazlar. Başvuruda bulunanların durumlarını 31/3/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruları reddolunur ve 31/3/2023 tarihinden itibaren rafinaj faaliyetinde bulunamazlar. Ancak, gerekli görülmesi halinde söz konusu süreyi 6 aya 2 yıla kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Borsa Rafineri Listesinde yer alan ve bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan rafineriler, Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 8 inci madde kapsamında faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvurmak zorundadır. Başvuruda bulunmayanlar bu tarihten sonra rafinaj faaliyetinde bulunamazlar. Başvuruda bulunanların durumlarını 31/3/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruları reddolunur ve 31/3/2023 tarihinden itibaren rafinaj faaliyetinde bulunamazlar. Başvuruda bulunmayanlar veya başvurusu reddedilen rafineriler Rafineri Listesinden çıkartılır. Ancak, gerekli görülmesi halinde söz konusu süreyi 6 aya 2 yıla kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir. …” şeklindedir.

  • Tebliğ; 01.10.2023 tarihinden geçerlidir ve yürürlük tarihi: 02.03.2024’dür.
  • İlginçtir, düzenleme TEBLİĞ olmasına karşılık, Resmi Gazete’de Tebliğ’in yürürlük tarihi ve yürütme organı belirtilirken, madde içeriklerinde  YÖNETMELiK olarak ifade edilmiştir. 

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir