7333 Sayılı Kanunla 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 4’üncü Maddesi Yeniden Düzenlendi

18.07.2021 tarihli ve 7333 sayılı Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun’un 3’üncü maddesiyle 20.02.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un mülga 4’üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. Madde düzenlemesi aynen;

MADDE 4 – Hazine ve Maliye Bakanlığı; bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde altı milyon Türk lirasını geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ücret almaya yetkilidir. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.” şeklinde yapılmıştır.

Yapılan araştırmamızda, söz konusu madde gerekçesinin,

“Kambiyo mevzuatı uyarınca farklı alanlarda düzenlemeler yapılmakta ve bu alanda faaliyet gösterecek firmalara faaliyet izni veya yetki belgesi verilebilmektedir. Bu alanlar düzenlenirken hem katılımcıların mali tespiti hem de piyasaya girişlerin belli bir şekilde kontrol altında tutulması gerekmektedir. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı kambiyo mevzuatında birçok özel sektör paydaşının yer alacağı bilgi sistemlerini de kullanıma sunabilmektedir. Bu sebeple madde ile bu alanda yapılacak başvuru, verilecek izin ve belgeler için yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ücret alma yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmesi öngörülmektedir.” şeklinde olduğu belirlenmiştir.

Bu aşamadan sonra; konuyla ilgili tarafların yapacakları işlem;

Kambiyo mevzuatı alanında yapılacak YÖNETMELİK düzenlemesini ve yönetmeliğin verdiği yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı için altı milyon liraya kadar belirlenecek ücreti,

Resmi Gazete’den takip etmeleri olacaktır.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir