Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı

Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında 2022/11 Sayılı Tebliğ 14.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de TCMB tarafından yayımlanmıştı. 

Tebliğin yayımlanmasından sonra uygulamaya ilişkin olarak TCMB “Uygulama Talimatı” ilk olarak  15.03.2022 tarihinde yayımlanmış, 17.03.2022  ve  29.03.2022 tarihlerinde söz konusu Uygulama Talimatında değişiklikler yapılmıştır.

Okumaya devam et