ALTIN CİNSİNDEN FİZİKİ VARLIKLARIN FİNANSAL SİSTEME KAZANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında 2022/11 Sayılı Tebliğ 14.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de TCMB tarafından yayımlanmıştı. 

Tebliğin yayımlanmasından sonra uygulamaya ilişkin olarak TCMB “Uygulama Talimatı” ilk olarak  15.03.2022 tarihinde yayımlanmış, 17.03.2022  ve  29.03.2022 tarihlerinde söz konusu Uygulama Talimatında değişiklikler yapılmıştır.

Continue Reading