YETKİLİ MÜESSESELER HAKKINDA “KAMERA VE GÖRÜNTÜ KAYIT SİSTEMİ GENELGESİ”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından,  “Kamera ve Görüntü Kayıt Sistemi Genelgesi” 31.03.2022 tarihinde YM-2022/1 sayılı olarak yayımlanmıştır.  Söz konusu Genelge ile yetkili müesseselerin (DÖVİZ BÜFELERİ) merkez ve/veya şubelerinde kamera ve görüntü kayıt sisteminin kurulması, güvenliğinin sağlanması, kayıtlarının saklanması ve yedeklenmesi, kameraların işletme sistemi ve donanımların bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Continue Reading