Kur Korumalı Hesaplardan Hesap Sahiplerine Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Sıfır

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun değişik 33 üncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Nispetinin Tespiti hakkında 28/08/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 22.03.2022 tarihli ve 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar 23.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Okumaya devam et

Kambiyo (Döviz) İşlemlerinde Vergi Uygulaması

Döviz İşlemlerinde Vergi Uygulaması

Kambiyo (Döviz) Muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28’inci maddesi 1’inci fıkrası; “Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” hükmündedir.

Okumaya devam et