Kur Korumalı Hesaplardan Hesap Sahiplerine Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Sıfır

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun değişik 33 üncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Nispetinin Tespiti hakkında 28/08/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 22.03.2022 tarihli ve 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar 23.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Okumaya devam et