Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthalinde Değişiklik

Dahilde İşleme İzin kapsamı Kıymetli Maden ithali işlemlerinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.01.2024 tarihli ve 2024 sayılı Genelgesi ile değişiklik yapılmıştır.

Değişikle 25.01.2024 tarihinden itibaren “Dahilde işleme izninin, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya hariç olmak üzere ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce alınması gerekmektedir.”

Türk Parası Kıymetini koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde, Gümrük İdarelerince “kıymetli maden ve taşların” ithalatından sonra Türkiye’de işçiliğe tabi tutulup işlendikten sonra ihraç edilen işlemlerdeki Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkındaki 27.12.2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Genelge ile 2 ay olarak belirlenen izin süresi 3 ay olarak değiştirilmiştir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir