İdari Para Cezaları – Tahsilat Genel Tebliği

Kambiyo/Döviz Mevzuatındaki aykırılıklara da uygulanan İDARİ PARA CEZALARI’nın tahsiline ilişkin TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ 10.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun idari para cezalarıyla ilgili hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak Tahsilat Genel Tebliği 10.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

İdari para cezalarında kesinleşme; idari yaptırım kararına karşı kanun yoluna başvurulmaması, kanun yoluna başvurulduğu durumda yargılama aşamalarının son bulmasıyla gerçekleşecektir.

Kamu idareleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının verdiği cezaların gelirleri  genel bütçeye gelir olarak kaydedilecektir.

Tebliğe göre, idari para cezalarının, muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecektir. Cezalar, 4(dört) eşit taksitte ve birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksit ise cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1(bir) yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenecektir.

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelecek ve takip edilecektir.

İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılacaktır. Cezanın ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı süresi içinde kanun yoluna başvurmaya engel teşkil etmeyecektir.

Tebliğe göre, idari para cezalarında tahsil zamanaşımı süreleri;

-10.000 TL’den az olanlar için 3 yıl,

-10.000 TL – 19.999 TL arasında olanlar için 4 yıl,

-20.000 TL – 49.999 TL arasında olanlar için 5 yıl,

-50.000 TL ve üzeri olanlar için 7 yıl olacaktır.

Zaman aşımı süresi, idari para cezasının kesinleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlayacaktır. İlgili kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zaman aşımı işlemeyecektir.

Zaman aşımı süresinin zaman aşımını kesen ve durduran haller de dikkate alınmak kaydıyla dolması durumunda, idari para cezaları takip edilmeyecek ve bu cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir