İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi… TCMB İhracat Genelgesi’nde Yapılan Düzenlemeler

TCMB İhracat Genelgesi, TCMB tarafından 19.09.2023 tarihinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 18.098.2023 tarihli ve 2467767  sayılı yazısı üzerine üç yeni düzenleme/değişiklik yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler/değişikler sırasıyla;

1-“Terkin” başlıklı 28’inci maddesi 1’inci fıkrası (a) bendinde  değişiklik yapılmıştır. Değişiklik sonrası Genelge’nin 28/1/(a) bendi aşağıdaki şekli almıştır;

“a) 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın, (ESKİ DÜZENLEME)

a) 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca, 90 günlük ihtarname süresi ile ek süreler içinde ise ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğünce ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

2-“Terkin” başlıklı 28’inci maddesi 1’inci fıkrası (b) bendinde  değişiklik yapılmıştır. Değişiklik sonrası Genelge’nin 28/1/(b) bendi aşağıdaki şekli almıştır;

“b) 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın, (ESKİ DÜZENLEME)

b) 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca, 90 günlük ihtarname süresi ve ek süreler içinde ise ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,

3- “Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine bildirim” başlıklı 29’uncu maddesi 4”üncü fıkrasına ekleme yapılmıştır. Fıkra aşağıdaki şekli almıştır;

“(4) Bu Genelgenin 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işlemlerden 90 günlük ihtarname süresi ve ek süreler sonunda kapatılmayanlar için Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince Cumhuriyet Savcılıklarına 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen bildirimde bulunulur ve Bakanlığa ihbara ilişkin bilgi verilir.”

TCMB İhracat Genelgesi’nde Yapılan Önceki Tarihli Değişiklik…

TCMB İhracat Genelgesi…

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir