TCMB İhracat Genelgesi’nde 03.03.2022 Tarihinde Yapılan Değişiklik

TCMB’nin 16 Ocak 2020 tarihli  İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” başlıklı 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına (d) bendi eklenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığının 03.03.2022 tarihli (Yazının numarası belirtilmemiştir.) yazısı üzerine TCMB tarafından aynı gün maddeye ilave yapılmıştır.

İlave edilen metin;  “d) İBKB/DAB’ın düzenlendiği tarih ve ihracatçı tarafından sunulan bilgi ve belgeler
dikkate alınarak İBKB/DAB’ın açıklama kısmına “Bedel getirme ve/veya ihbar süresi
içerisinde düzenlenmiştir.”, “İhtarname süresi içerisinde düzenlenmiştir.”, “Ek süre içerisinde
düzenlenmiştir.” veya “Tebliğ’de öngörülen bedel getirme, ihbar, ihtarname ve ek süreler
bittikten sonra düzenlenmiştir.” açıklamalarından uygun olanı belirtilmelidir.” hükmündedir.

30’uncu madde 03.03.2022 tarihinde yapılan  değişiklikten sonra aşağıdaki şekli almıştır. 

“İhracat Bedeli Kabul Belgesi


MADDE 30 – (1) Bankalarca İBKB düzenlenirken;

a) Seri numarası satırına bankalarca verilecek sıra numarasının yazılması mümkündür.

b) İhracat bedelinin 13 üncü maddede sayılan yöntemlerle tahsil edilmesi halinde “Yurda Getiriliş Şekli” satırına bu husus belirtilmelidir.


c) Yurda getirilen bedelin başlığı altında yer alan “Tutarı-Para Birimi” satırına bedelin ABD doları karşılığı ilave olarak belirtilmelidir.

ç) “Hesaba Geçiş Tarihi” satırına bedelin firma hesabına geçiş tarihi kaydedilecek olup
ayrıca valör tarihinin ilave olarak belirtilmesi mümkündür.


d) İBKB/DAB’ın düzenlendiği tarih ve ihracatçı tarafından sunulan bilgi ve belgeler
dikkate alınarak İBKB/DAB’ın açıklama kısmına “Bedel getirme ve/veya ihbar süresi
içerisinde düzenlenmiştir.”, “İhtarname süresi içerisinde düzenlenmiştir.”, “Ek süre içerisinde
düzenlenmiştir.” veya “Tebliğ’de öngörülen bedel getirme, ihbar, ihtarname ve ek süreler
bittikten sonra düzenlenmiştir.” açıklamalarından uygun olanı belirtilmelidir.

(2) İhracat bedellerinin takip edileceği sistem Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya
alınana kadar bankalarca kabul işlemlerinde her bir işlem itibarıyla İBKB veya DAB’dan
yalnızca bir tanesi düzenlenebilir.”

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir