TCMB İhracat Genelgesi’nin 8’inci Maddesine Fıkra İlavesi

TCMB’nin 16 Ocak 2020 tarihli  İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü” başlıklı 8’nci maddesine “serbest bölgelere yapılan ihracatta ihracat bedellerinin kabulüne ilişkin” olarak bir fıkra  ilavesi yapılmıştır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.03.2022 tarihli ve 1050661 sayılı yazısı üzerine TCMB tarafından 23.03.2022 tarihinde TCMB İhracat Genelgesi’nin 8’inci maddesine 16 sayılı fıkra ilave edilmiştir. Bu fıkra: “(16) Serbest bölgeye yapılan ihracat işlemlerinde serbest bölgede faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmaların yurt içindeki döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına yapılan transferlerin, ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi halinde ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür.” hükmündedir.

Bu fıkra ile “serbest bölgelere yapılan ihracatta ihracat bedellerinin kabulüne ilişkin” olarak

-Türkiye’den Serbest Bölgeye yapılan ihracatta,

-serbest bölgedeki ithalatçının

-ki ithalatçının serbest bölgede faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik ithalatçı olması durumunda

-ithalatçının yurt içindeki DTH’larından

-ihracatçının  hesabına yapılan transferlerin

-ihracat işlemi ile ilgili olduğunun belgelenmesi halinde

-ihracat bedeli olarak kabulünün

mümkün olacağı hüküm altına alınmıştır.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir