Denetim Otoritesi

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının bir denetim organıdır. Kurulun görev ve yetkileri; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229’uncu maddesinde düzenlenmiştir.

Daha sonra, 43 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır. Bu düzenlemenin 15’inci maddesiyle anılan Kararnamenin 229’ncu maddesine fıkralar eklenmiştir. Bu fıkralardan biri de (a) fıkrasıdır. Söz konusu fıkra:

“a) Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyetine mali işbirliği çerçevesinde sağlanan fonların kullanımı amacı ile oluşturulan tüm yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğinin denetimi ile bu kapsamdaki her türlü harcama, gelir, mali yükümlülük, muafiyet ve mali tabloların denetimini, Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalara, uluslararası denetim standartlarına ve Kurul Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberlerine uygun olarak Denetim Otoritesi sıfatıyla yerine getirmek” hükmünü taşımaktadır.

2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden ülkemize hibe niteliğindeki fonlar sağlanmıştır. Bu fonlar, Avrupa Konseyinin ilgili Tüzüğü ve Tüzüğün uygulanmasına ilişkin Esaslar çerçevesinde kullandırılmaktadır.

Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın onaylanması 5824 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. 24 Aralık 2008 tarihli ve 27090 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de Çerçeve Anlaşması onaylanmıştır.

Çerçeve Anlaşmasında, “Katılım Öncesi Yardım Aracı”na ilişkin tüm yönetim ve kontrol sistemlerini ve faaliyetlerini denetlemek üzere, bünyesinde Hazine Kontrollerini barındıran Hazine Kontrolörleri Kurulu, Türkiye Cumhuriyetinin “Denetim Otoritesi” olarak belirlenmiştir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir