Resmi Gazete’de Yayımlanan Yasal Düzenlemeler Nasıl Değiştirilir, Düzeltilir?

Resmi Gazete’de Yayımlanan Yasal Düzenlemeler Nasıl Değiştirilir, Düzeltilir?

Bugün Resmi Gazete’de bir DÜZELTME yayımlandı. Bu yayımlanan “DÜZELTME”, Resmi Gazete’de yayımlanan bu şekildeki ilk DÜZELTME değildi…

Bir yasal düzenlemede -olayımızda bir Cumhurbaşkanı Kararı’nda- bir düzeltme, değişiklik yapılacaksa bunun yine aynı usullerle yapılması gerektiği, başka bir anlatımla olayımızda düzeltmenin veya değişikliğin yeni bir CUMHURBAŞKANI KARARI ile yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ele alınan Cumhurbaşkanlığı Kararı ve düzeltme aşağıda belirtilmiştir;

25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 Sayılı Resmi Gazete’de;

CUMHURBAŞKANI KARARI” başlığı altında 24 Kasım 2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “1.10.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere…” Anonim Şirket ve Limited Şirketler için Asgari Sermaye Tutarlarında değişiklik yapılmıştır.

Ancak asgari sermaye tutarlarının artırılması için GEÇERLİ 1.10.2024 olarak açıklanan tarih, bugün 26 Kasım 2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan ve Resmi Gazete’de bu defa; “DÜZELTME” başlığı altında; “25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24.11.2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.” ifadesinden sonra

“MADDE 2- (1) Bu Karar 1.1.2024  tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde bir düzenleme yapılarak, 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1.10.2024 tarihinden itibaren değil de 1.1.2024  tarihinde itibaren geçerli olacağı izlenimi elde edilmiştir. Ancak DÜZELTME’nin, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığına dair Resmi Gazete’de bir başlık bulunmamaktadır. Düzeltmemenin yapılmasının talep edildiği makam Resmi Gazete’de belirtilmemiştir.

Buradaki tereddüdümüz, eğer bir yasal düzenlemede -olayımızda bir Cumhurbaşkanı Kararı’nda- bir düzeltme, değişiklik yapılacaksa bunun yine aynı usullerle yani düzenlemeyi yapan makamın isim ve izni belirtilerek yapılması gerektiğidir. Bu tereddüdü giderecek bir değişikliğin yapılmadığı, başka bir anlatımla olayımızda düzeltmenin veya değişikliğin yeni bir CUMHURBAŞKANI KARARI ile yapılması ve bunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının gerekli olduğu, şeklindedir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir