Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”te Değişiklik

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 11.02.2010 tarihli ve 139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 06.04.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 12.05.2022 tarihli ve 5554 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile bu defa  “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan son değişiklik;

Yapılan değişiklikten sonra Yönetmelik’in 20’inci maddesi ikici fıkrası (b) bendi aşağıdaki şekli almıştır. Bu bendin uygulama tarihi Yönetmelik’in yayımından 1 ay sonra olarak belirlenmiştir.

“b) En az 250000 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.”

Söz konusu Yönetmelik’te daha önce 06.01.2022 tarihinde değişiklik yapılmıştı.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir