İhracat Bedelinin Süresinde Yurda Getirilmemesi Halinde Banka Kaç Gün İçerisinde Vergi Dairesine Açık Hesabı İhbar Edebilir?

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkında No:2018-32/48 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.

Tebliğ’in “Hesap kapatma, ihbar ve ek süre” başlıklı 8’nci maddesi 3’üncü fıkrası; “Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.” hükmünü taşımaktadır.

Tebliğin uygulama esasları da Hazine ve Maliye Bakanlığının talimatlarıyla ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi ile düzenlenmektedir.

16 .01.2020 tarihli TCMB Genelge’nin “vergi dairesi başkanlıkları veya vergi dairesi müdürlüklerine bildirim” başlıklı
29 uncu maddesinin birinci fıkrasında,

“İhracat hesabının, ek süreler de dâhil olmak üzere, süresi içerisinde kapatılamaması halinde açık hesap tutarı aracı bankaca 5 iş günü içinde Ek:1’deki forma uygun olarak ilgili vergi dairesi başkanlığı veya vergi dairesi müdürlüğüne ihbar edilir.”,

29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında;

“Açık ihracat hesabı ihbarını birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gerçekleştirmeyen bankalar hakkında ilgili vergi dairesi başkanlıklarınca veya vergi dairesi müdürlüklerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.”

hükümleri yer almaktadır.

COVİD-19 salgını kapsamında, düzenlemelerde geçen “5 iş günü”nün,  Hazine ve Maliye Bakanlığınca  “20 iş günü” olarak uygulanmaya konulduğu ve dikkate alındığı bilinmektedir.

COVID-19 salgını kaynaklı vaka sayılarında azalma görülmesi ve COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmaya başlanması nedeniyle   “20 iş günü” olarak belirlenen ihbar süresinin 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren Bankalarca tekrar “5 iş günü” olarak uygulanması Hazine ve Maliye Bakanlığının talimatları ile uygun görüldüğü bilgisi alınmıştır.

Bu “İhbar Süresi” içerisinde açık ihracat hesabı İHRACATÇILAR tarafından banklarda kapatılabilir. Bu süre içerisinde açık ihracat hesabı kapatıldı ise bankaların Vergi Dairesine ihbarına gerek kalmaz.

İhracatçılarımızın ve bankaların bilgisine…

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir