TCMB İhracat Genelgesi’nde 08.07.2022 Tarihinde Yapılan Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığının 08.07.2022 tarih ve 1354352 sayılı yazısı üzerine, aynı tarihte TCMB tarafından, TCMB  İhracat Genelgesi’nin  “İhracat bedelinin tahsili ve kabulü ” başlıklı 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Bu fıkra kapsamında daha önce Afganistan, Irak ve Libya yer alırken, 21.10.2021 tarihli Bakanlık yazısı üzerine yapılan değişiklikle Afganistan bu kapsamdan çıkarılarak İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler” kapsamına alınmış ve maddenin 4’üncü fıkrası kapsamında ifadesini bulan ayrıcalıklardan sadece Irak ve Libya’ya yapılan ihracatlar yararlanmaya başlamıştı.

Yeni yapılan değişiklikle Irak ve Libya’ya ilave olarak MORİTANYA da bu kapsama alınmıştır. 

Değişiklikten sonra 8’inci maddenin 4’üncü fıkrası;

“(4) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin
mümkün olmadığı Irak, Libya ve Moritanya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin
bankalarca kabulünün;
a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya
b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden
bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya
c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da
kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek
kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak
d) Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin
niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek
kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür.” şeklini almıştır.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir