TCMB İhracat Genelgesi’nde 1 Temmuz 2024 Tarihinde Yapılan Değişiklik

TCMB 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nde 01.07.2024 tarihinde değişiklik yapılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının 01.07.2024 tarih ve 3219285 sayılı yazısı üzerine TCMB tarafından  Genelge’nin “İhracat bedelinin tahsilinde ve ihracat hesabının kapatılmasında sorumluluk” başlıklı 26 maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Önceki düzenleme:

“MADDE 26 – (1) İhracat bedelinin tahsilinden ve ihracat hesabının yurda getirme süresi içinde (ek süreler dâhil) kapatılmasından ihracatçılar, ihracat bedelinin faktoring şirketinin yurt içi kaynaklarından ödendiği faktoring işlemlerinde faktoring şirketi sorumludur.”

Yeni yapılan düzenleme:

“MADDE 26 – (1) İhracat bedelinin tahsilinden ve ihracat hesabının yurda getirme süresi içinde (ek süreler dâhil) kapatılmasından ihracatçılar, ihracat bedelinin faktoring şirketinin yurt içi kaynaklarından ödendiği faktoring işlemlerinde faktoring şirketi sorumludur. Ancak, 2004/12 sayılı Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ kapsamında aracılı ihracat sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde, aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde imalatçı ve tedarikçi şirketler sorumludur. Bu kapsamdaki aracılık sözleşmelerinin, GB tescil tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde aracı
bankaya ibrazından sözleşmenin tarafı olan dış ticaret sermaye şirketi statüsünü haiz şirket sorumludur.”

İlgilenenlerin bilgisine sunulur.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir