İşlenmiş Kıymetli Madenler…

Resmî Gazete’de 21.02.2021 tarihinde yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair (Tebliğ No:2021-32/60) Tebliğ ile;

– İthal edilen kıymetli madenin niteliğinin belirlenmesinin önem arz etmesi deniyle standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere, ithalat işlemlerinde şeffaflığın ve güvenilirliğin artırılması amacıyla yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ayar raporu” zorunlu kılınmıştır.

– Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilenler dahil olmak üzere ithal edilen standart işlenmemiş kıymetli maden ithalat işlemleri için Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi’nde yer alan rafinerilerce üretilmiş olma ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunluluğu getirilmiştir.

– İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithal edilmesinin mümkün olduğu düzenlenerek; “bedelsiz” ödeme şekliyle gerçekleştirilebilecek işlenmemiş kıymetli maden ithalatının, sadece;

-Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılan ithalat,

-İşlenmemiş kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalat,

-İşlenmemiş kıymetli madenlerin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalat (ancak mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithal edilmesinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur),

işlemleri için mümkün olabileceği hüküm altına alınmıştır.

-Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalinde, söz konusu kıymetli madenlerin Borsa İstanbul AŞ’ye teslimini müteakip standart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesi zorunluluğu getirilmiş ve rafinasyon için gerekli süreçler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul AŞ tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde yürütüleceği belirtilmiştir.

-Kamu kurum ve kuruluşları ile TSK Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesinin mümkün olduğu, düzenlenmiştir.

– “Standart işlenmemiş altın”ın yolcu beraberinde yurda getirilmesi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önceki düzenleme; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbesttir” şeklindeydi.

Tebliğ’in (Tebliğ No: 2008-32/34) son şekline ve

Karşılaştırmalı metinlere buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir