İşlenmemiş kıymetli madenlerin ihracat bedelleri mahsup işlemlerinde istisna

Yakın tarihlerde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2023 tarihinde bir tedbir olarak düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü tarafından 13 Aralık 2023 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmek üzere bir açıklama yapılmıştır. Açıklama özetle, işlenmemiş kıymetli madenlerin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması şartıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalat edilebilmesine ilişkin düzenlemelerden bazı ürünlerin ihracatına ilişkin bedellerin mahsubundan istisna tutulduğu, şeklindedir.

13.12.2023 tarihi ve öncesinde Borsa İstanbul tarafından Tek Pencere Sistemi (TPS) Onayı verilmiş, ihracatçıya ödemesi gerçekleştirilmiş ve ithalat beyannamesi tescil edilmiş ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesine ise imkân sağlanacağı bildirilmiştir.

Yapılan açıklamaya göre;

İşlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak

Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararı kapsamında yapılan ithalat işlemleri,

Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere veya ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere “bedelsiz” ödeme şekliyle gerçekleştirilen ithalat işlemleri ile

Bankaların yurt dışında sahip olduğu altının yurt içine getirilmesine ilişkin ithalat işlemleri hariç olmak üzere

gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalatı için

aylık olarak toplam 12 tonluk bir kota belirlenmesi ve

kota uygulamasının 07.08.2023  tarihinden itibaren geçerli olmasının uygun görüldüğü,

ancak kota uygulaması  sonrasında ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere gerçekleştirilen  işlenmemiş altın ithalatında önemli bir artış kaydedildiği,

Kıymetli maden ve taş ile mücevher ihracatına ilişkin ihracat  bedellerinin ihracat bedeli karşılığı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi uygulamasından istisna tutulmasının kota uygulamasının  etkinliğinin artırılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağının değerlendirildiği,

  • Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik ve
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 no.lu ve 2018-32/48 no.lu Tebliğlerde

yer alan işlenmemiş kıymetli madenlerin, 2018-32 /48 sayılı Tebliğ’de ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla

ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere

kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla

“bedelsiz” ödeme şekliyle ithalat edilebilmesine ilişkin düzenlemelerden, 30.12.2022 tarihli ve 32059 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023 yılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde

Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası, metal paralar” başlıklı 71’nci fasıl altında yer alan ürünlerin ihracatına ilişkin bedellerin mahsubunun istisna tutulmasına,

Söz konusu uygulamaya 13.12.2023 tarihinden itibaren başlanmasına,

Ancak 13.12.2023 ve öncesinde Borsa İstanbul tarafından Tek Pencere Sistemi (TPS) Onayı verilmiş, ihracatçıya ödemesi gerçekleştirilmiş ve ithalat beyannamesi tescil edilmiş ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkân sağlanmasına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar verildiği bildirilmiştir.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir