Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 11.02.2010 tarihli ve 139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 06.04.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 11.12.2023 tarihli ve 7938 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile bu defa  “Türk Vatandaşlığı Kanununun  Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 12.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Resmi Gazete’ye aşağıda yer verilmiştir.


Yapılan değişiklikten sonra Yönetmeliğin 20’inci maddesi ikici fıkrası (b) bendi aşağıdaki şekli almıştır. Bu bendin uygulama tarihi Yönetmeliğin yayımlandığı tarih olan 12 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.

““b) En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.”

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir