Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru 2023/KM-3

Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında 2023/KM-3 sayılı DUYURU, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06.12.2023 tarihinde  yapılmıştır.

Bu duyurudan önce Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında 2023/KM-2 sayılı DUYURU, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30.03.2023 tarihinde  yapılmıştı.

Söz konusu yeni yayımlanan (2023/ KM-3) sayılı duyuruyla;

Bakanlık internet sitesinde 30.03.2023 tarihinde yayımlanan “Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru (2023/KM-2)” başlıklı duyuruda yayımlanan hususlara değinilmiştir. Özetle, 23.03.2023 tarihi mesai bitimi itibarıyla rafineri faaliyet izni almak üzere Bakanlığımıza başvuruda bulunan ve söz konusu duyuruda her bir kıymetli maden türü itibarıyla listelenen Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler dışındaki kişilerce 24.03.2023 tarihinden itibaren rafinaj faaliyetinde bulunulması mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

Listelerde yer alan rafinerilerin faaliyet izin başvurularının değerlendirme süreçlerinin devam ettiği, bahse konu listelerde yer alan rafineriler dışındaki kişilerce yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunulması mümkün bulunmadığı, aksi takdirde, ilgililer hakkında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında gerekli işlemlerin tesis edileceği ifade edilmiştir…

Ayrıca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde yalnızca,

  • Duyuruda yer alan listelerde belirtilen tüzel kişiler tarafından veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan dışarıda yerleşik rafinerilerce veya Darphane tarafından üretilenler standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve
  • Duyuruda yer alan listelerde belirtilen tüzel kişiler ile Darphane tarafından üretilen basılı kıymetli madenlerin alım satımının yapılmasının mümkün bulunduğu, belirtilmiştir. Buna ilaveten,

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın geçici 9 uncu maddesi uyarınca yurt içinde alım satımı yapılamayan standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin;

  • 31.12.2023 tarihine kadar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (kısaca Darphane) , kıymetli madenler aracı kuruluşları, rafineriler ve kuyum işletmeleri tarafından alınabilmesi,
  • 31.12/2023 tarihinden sonra bahse konu kıymetli madenlerin yalnızca Darphane tarafından alınabilmesinin 

mümkün bulunduğu duyurulmuştur.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir