Ödeme Şekillerine Göre İthalat

Türkiye’nin 2013-2020, 2021, 2022 yıllarında yaptığı  ithalatın ödeme şekillerine göre dağılımı yukarıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ödeme şekillerine göre ithalatın yıllara göre dağılımı değerlendirilecek olursa;

1-Yıllar itibarıyla ödeme şekillerine göre ithalatta ilk sırayı Mal Mukabili Ödeme şekli almaktadır. 2013 yılında %36,14 olan oran 2022 yılında %66,52 seviyelerine çıkmıştır.

2-Peşin ödeme şekilli ithalat da ikinci sırayı almaktadır. Peşin ödeme, yıllara itibarıyla %39’lardan % 20’lere inmiştir.

3-İthalatta vesaik mukabili ödeme yöntemi %6’lardan %2’lere inmiştir.

4-İthalatta akreditifli ödeme şekli %7’lerden %2’lere inmekle beraber, “vadeli akreditifli ödeme şekli” %4.47’den %5,13 seviyelerine çıkmıştır. En yüksek oran 2021 yılında %6,12 olmuştur.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir