TCMB Görünmeyen İşlemler Genelgesi’nde Yapılan Değişikle Bankalara Bu Kapsamda Satılan Dövizlerin En Az %40’ını TCMB’ye Satma Esası Getirildi

TCMB tarafından 13.01.2000 tarihli ve 2000/YB-4 sayılı Görünmeyen İşlemler Genelgesi‘nin İKİNCİ BÖLÜM- GENEL HÜKÜMLER, A)DÖVİZ KAZANDIRICI İŞLEMLER (20.MADDE) KISMININ (1) NO.LU FIKRASINDA, Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2022 tarihli yazısı üzerine TCMB  tarafından 15.04.2022 tarihinde  değişiklik yapmıştır.

Genelge’de yapılan değişikle 1’inci fıkra;

1) Bu dövizler bankalara ve yetkili müesseselere serbestçe satılabileceği gibi bankalarda döviz üzerinden açılacak hesaplarda tutulabilir. Döviz kazandırıcı hizmetlerden/işlemlerden elde edilen dövizlerin bankalara satılması halinde, bu dövizlerin en az %40’ı bankaca Merkez Bankasına satılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından döviz satıcısına Türk parası olarak ödenir.” şeklini almıştır.

Bu düzenleme, BANKALARA bu kapsamda aldıkları dövizlerin en az %40’ını TCMB’ye satma esasını getirmiş, döviz kazandırıcı hizmet/işlem yapanlara TCMB’ye bir satış/devir zorunluluğu getirmemiştir. Yapılan düzenlemeyle “Döviz kazandırıcı hizmet/işlem yapanlar” bankalara bir döviz satışı yaparlarsa bu durumda BANKALAR bu dövizlerin en  az %40’ını TCMB’ye satma uygulaması getirilmiştir.

Bilindiği üzere Görünmeyen İşlemler, turizm, taşımacılık gibi hizmetleri ifade etmektedir. Yapılan Genelge düzenlemesine göre “Döviz kazandırıcı hizmet/işlem yapanlar” isterlerse dövizlerini bankalara, isterlerse yetkili müesseselere satabilirler. Ancak bankaya satış yapılması halinde BANKALAR aldıkları bu dövizlerin en az %40’ını TCMB’ye satmak durumundadır.

TCMB Görünmeyen İşlemler Genelge’sinde 15.04.2022 tarihinde yapılan değişikle ilgili değerlendirme, diğer Kambiyo Mevzuatı düzenlemeleri dikkate alınmadan yapılmıştır.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir