TCMB İhracat Genelgesi’ne Eklenen “Ek Madde-1”

TCMB tarafından 16 Ocak 2020 tarihli TCMB İhracat Genelgesi’ne “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.12.2021 tarihli talimatı” üzerine “Ek Madde-1” ilave edildiği anlaşılmaktadır. 

Söz konusu Genelge’nin 31’nci maddesinden sonra gelmek üzere yapılan ekleme;

İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı
EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a
bağlanan ihracat bedellerinin %25’i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu
bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış
kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki
hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası
olarak ödenir.” şeklindedir.

TCMB tarafından bu madde gerekçe gösterilerek 03.01.2022 tarihinde “İhracat Genelgesinin Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” yayınlanmıştır.

Yapılan değişikliklerle ilgili olarak kaleme alınan “İhracat Bedeli Dövizin Yurda Getirilmesi, Getirilen İhracat Bedeli Dövizin %25’inin TCMB’ye Satılması” başlıklı yazıya Piyasa Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir