TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” Başlıklı 6. Maddesi 2. Fıkrasında Değişiklik

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 03.08.2023 tarihli ve 2358545 sayılı yazısı üzerine 16.01.2020 tarihli TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” başlıklı 6’nci maddesi 2’nci fıkrasında  TCMB tarafından 04.08.2023 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle yeni fıkra aşağıdaki şekli almıştır. 

“(2) Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ya da birinci fıkra uyarınca verilen ek süre sonunda ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabidir. Ancak, tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının 30.000,- 50.000,- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmeyen kısmı prefinansman hükümlerine tabi olmaz. Söz konusu peşin dövize ilişkin 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen bankalarca Bakanlığa bildirim yapılmaz. Ayrıca, 24 ay tamamlanmadan önce indirim, iskonto veya malda bozulma gibi haklı sebeplerin bulunması ve bu durumun ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya sözleşme ve kesin satış faturasında yapılan değişiklikle tevsik edilmesi halinde peşin bedelin tevsik edilen tutar kadar kısmının iade edilmesi mümkündür. Bu durum dışında kalan kısmi iadelerde kısmi iade tarihinde söz konusu peşin bedel prefinansman hükümlerine tabi olur. Kısmi olsun veya olmasın Bankalarca yalnızca transferi gerçekleştiren kişiye peşin bedelin iadesi mümkündür. Peşin bedelin iadesine ilişkin KKDF mevzuatı hükümleri saklıdır.”

Düzenleme ile daha önce fıkra içerinde geçen “30.000,-” sayısı “50.000,-” olarak değiştirilmiştir.

“Peşin Döviz” başlıklı 6’ncı maddenin yeni düzenlenmiş son haline bir bütün olarak TCMB İhracat Genelgesi’nden ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili daha önce yapılan değişikler;

1-TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” Başlıklı 6. Maddesi 2. Fıkrasında Değişiklik

TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” Başlıklı 6. Maddesi 2. Fıkrasında Değişiklik

2-TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” Başlıklı 6’nci Maddesine 15’inci Fıkra İlavesi

3-TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” Başlıklı 6’ncı Maddesinde Değişiklik

4–TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” Başlıklı Maddesinde Değişiklik…

İlginizi çekebilir..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir